Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

Nämä käyttöehdot koskevat Ricado Oy:n palveluja ja muodostavat sitovan

sopimuksen palveluntarjoajan ja asiakkaan välille (yhdessä “Osapuolet”).

 

Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja

käyttäessäsi Kirppari-Kalle asiakasjärjestelmää, valtionhallinnon lupapalvelimelle

tallennettavia lupakuvia tai muita edellä mainitsemattomia vuokrauspalveluita.

 

Palveluntarjoaja on Ricado Oy/Loviisan Suurkirppis

 

Asiakasprofiili, henkilötiedot ja niiden käsittely

Kirppari-Kalle palvelussa asiakas voi luoda itselleen asiakasprofiilin, jonka

tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa kirpputoripöydän vuokrausta.

 

Asiakasprofiili voidaan luoda myös Loviisan Suurkirppiksellä osoitteessa

Mariankatu 22, 07900 Loviisa. Asiakasprofiilia voidaan käyttää myös muissa

vuokrauspalveluissa sekä valtionhallinnon kuvapalvelussa. Asiakasprofiilin

luominen on vapaaehtoista ja Asiakasprofiliin luoneiden Asiakkaiden

henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan seuraavia ehtoja ja Palveluntarjoaja

noudattaa toiminnassaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä mukaanlukien

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Asiakasprofiiliin tallennetaan asiakkaasta ainoastaan käytön kannalta

välttämättömät tiedot, joita ovat asiakkaan nimi, yhteystiedot (kuten

sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen tilinumero.

Tietolähteenä on asiakas itse.

 

Asiakkaan tietoja käsitellään Kirppari-Kallessa ja muissa asiakastietoja

vaativissa palveluissa palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömässä

laajuudessa. Asiakasprofiilin tietoja voidaan Asiakkaan suostumuksella käyttää

palveluntarjoajan mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on

mahdollista peruuttaa. Palveluntarjoaja voi käyttää asiakasprofiilin tietoja

tilastointia koskeviin tarkoituksiin.

 

Palveluntarjoaja huolehtii palvelun suojaamisen kannalta riittävistä ja kulloinkin

ajanmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä kuten palvelinten

pitämisestä palomuureilla suojatussa ympäristössä ja henkilötietojen käsittelyn

rajoittamisesta sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä ja toimenkuvansa

vuoksi tarve käsitellä tietoja.

Palveluntarjoaja voi käyttää palvelun toimittamiseen alihankkijoita ja kolmansien

osapuolien tarjoamia palveluja. Asiakasprofiiliin tallennetut tiedot voidaan

Palvelussa siirtää palvelun toimittamisen ja tarjoamisen aikana EU- ja ETAalueen ulkopuolelle, jolloin palveluntarjoaja huolehtii, että sillä on voimassa kulloisenkin tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen

siirtoon sovellettavat vakioehdot. Asiakasprofiilin henkilötietoja voidaan käsitellä

Yhdysvalloissa.

Asiakasprofiiliin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Asiakas

on rekisteröityneenä palvelussa. Asiakas voi tarkastella omia Asiakasprofiilinsa

tietoja Kirppari-Kalle palvelussa ja saada pyynnöstä kopion tiedoistaan.

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista ja asiakasprofiilin

poistamista. Pyyntöjen yhteydessä asiakkaan on varauduttava todistamaan

henkilöllisyytensä. Pyynnöt tulee osoittaa Loviisan Suurkirppikselle.

 

Ilman Asiakasprofiilin luomista annettuja henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan

palvelun toimittamisen kannalta välttämättömän ajan ja kuitenkin enintään (12)

kuukautta kulloisenkin palvelun toimittamisen jälkeen, jollei asiakas ole antanut

erillistä lupaa mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on

mahdollista peruuttaa ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

 

Rekisterinpitäjänä Ricado Oy, Mariankatu 22 07900 Loviisa, puh. 041 3627 353

ja sähköposti posti@suurkirppis.fi 

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö on Sami Naskali