Nämä käyttöehdot koskevat Ricado Oy:n palveluja ja muodostavat sitovan
sopimuksen palveluntarjoajan ja asiakkaan välille (yhdessä "Osapuolet").

Hyväksymällä nämä ehdot sitoudut asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja
käyttäessäsi Kirppari-Kalle asiakasjärjestelmää, valtionhallinnon lupapalvelimelle
tallennettavia lupakuvia tai muita edellä mainitsemattomia vuokrauspalveluita.

Palveluntarjoaja on Ricado Oy/Loviisan Suurkirppis

Asiakasprofiili, henkilötiedot ja niiden käsittely

Kirppari-Kalle palvelussa asiakas voi luoda itselleen asiakasprofiilin, jonka
tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa kirpputoripöydän vuokrausta.
Asiakasprofiili voidaan luoda myös Loviisan Suurkirppiksellä osoitteessa
Mariankatu 22, 07900 Loviisa. Asiakasprofiilia voidaan käyttää myös muissa
vuokrauspalveluissa sekä valtionhallinnon kuvapalvelussa. Asiakasprofiilin
luominen on vapaaehtoista ja Asiakasprofiliin luoneiden Asiakkaiden
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan seuraavia ehtoja ja Palveluntarjoaja
noudattaa toiminnassaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä mukaanlukien
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Asiakasprofiiliin tallennetaan asiakkaasta ainoastaan käytön kannalta
välttämättömät tiedot, joita ovat asiakkaan nimi, yhteystiedot (kuten
sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen tilinumero.
Tietolähteenä on asiakas itse.

Asiakkaan tietoja käsitellään Kirppari-Kallessa ja muissa asiakastietoja
vaativissa palveluissa palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömässä
laajuudessa. Asiakasprofiilin tietoja voidaan Asiakkaan suostumuksella käyttää
palveluntarjoajan mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on
mahdollista peruuttaa. Palveluntarjoaja voi käyttää asiakasprofiilin tietoja
tilastointia koskeviin tarkoituksiin.

Palveluntarjoaja huolehtii palvelun suojaamisen kannalta riittävistä ja kulloinkin
ajanmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä kuten palvelinten
pitämisestä palomuureilla suojatussa ympäristössä ja henkilötietojen käsittelyn
rajoittamisesta sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä ja toimenkuvansa
vuoksi tarve käsitellä tietoja.

Palveluntarjoaja voi käyttää palvelun toimittamiseen alihankkijoita ja kolmansien
osapuolien tarjoamia palveluja. Asiakasprofiiliin tallennetut tiedot voidaan
Palvelussa siirtää palvelun toimittamisen ja tarjoamisen aikana EU- ja ETAalueen ulkopuolelle, jolloin palveluntarjoaja huolehtii, että sillä on voimassa
kulloisenkin tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen
siirtoon sovellettavat vakioehdot. Asiakasprofiilin henkilötietoja voidaan käsitellä
Yhdysvalloissa.

Asiakasprofiiliin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Asiakas
on rekisteröityneenä palvelussa. Asiakas voi tarkastella omia Asiakasprofiilinsa
tietoja Kirppari-Kalle palvelussa ja saada pyynnöstä kopion tiedoistaan.
Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista ja asiakasprofiilin
poistamista. Pyyntöjen yhteydessä asiakkaan on varauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä. Pyynnöt tulee osoittaa Loviisan Suurkirppikselle.

Ilman Asiakasprofiilin luomista annettuja henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan
palvelun toimittamisen kannalta välttämättömän ajan ja kuitenkin enintään (12)
kuukautta kulloisenkin palvelun toimittamisen jälkeen, jollei asiakas ole antanut
erillistä lupaa mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ja tämä suostumus on
mahdollista peruuttaa ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

Rekisterinpitäjänä Ricado Oy, Mariankatu 22 07900 Loviisa, puh. 041 3627 353
ja sähköposti posti@suurkirppis.fi Rekisteriasioista vastaava henkilö on Sami
Naskali